Ik neem de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Spreken zonder stress gaat dus heel zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om.

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik en mijn team verwerken jouw persoonsgegevens met zorg en aandacht. We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en doen dat altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Alles wat je verder ook aan persoonlijke informatie met mij of mijn team schriftelijk gesproken of op audio of video deelt behandelen wij strikt vertrouwelijk en delen wij nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Over Spreken zonder stress

Spreken zonder stress is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Spreken zonder stress is gevestigd op Jacob van Lennepstraat 96 d, 1053 JN Amsterdam
Telefoon is +31(0)206890527

Spreken zonder stress staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34324962. BTW nummer: NL090892239B01.

J. Hulleman is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Spreken zonder stress. Zij is te bereiken via info@sprekenzonderstress.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken ik en mijn team?
Spreken zonder stress verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor een van onze diensten, door een profiel aan te maken in onze online- trainingsomgeving en verder via correspondentie, telefonisch- of Skype-contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sprekenzonderstress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Spreken zonder stress verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Spreken zonder stress verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Spreken zonder stress neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spreken zonder stress) tussen zit.

Gebruik persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van de nieuwsbrief
  • Facturering
  • Nazorg en vervolgaanbod

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van jouw toestemming, conform artikel 8 sub a Wbp. Wil jij niet dat jouw gegevens bewaard worden kun je dat te allen tijden aangeven en zullen wij de gegevens binnen 1 week verwijderen.

Bewaren van persoonsgegevens

Spreken zonder stress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van cliënten (naam en adres) bewaren wij 7 jaar vanwege onze wettelijke verplichting ten aanzien van de Belastingdienst.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk binnen 1 week uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spreken zonder stress verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Spreken zonder stress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven met wie wij persoonsgegevens delen

Klik op de naam om meer te lezen over hun privacybeleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spreken zonder stress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Spreken zonder stress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook advertentie-cookies

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over Facebook-cookies vind je HIER.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil namelijk graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks m’n website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter ik wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spreken zonder stress en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sprekenzonderstress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Spreken zonder stress wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spreken zonder stress neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sprekenzonderstress.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen zonder mededelingen vooraf. De meest recente privacy verklaring is altijd hier op mijn website te vinden.

sprekenzonderstress.nl

April 2023

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Spreken zonder Stress te bekijken..

Scroll naar boven