Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden, van toepassing op de diensten van Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman.

Wil je met me aan de slag? Super! Hier zijn een paar dingen die je moet weten. Om misverstanden te voorkomen en een fijne samenwerking aan te gaan.

1. We gaan alleen samen verder als we allebei denken dat we een goede match zijn.
Dat betekent dat je direct na afloop van de eerste sessie van een traject of training kunt aangeven niet verder met me te willen gaan. Je betaalt dan alleen de eerste sessie.
Het betekent ook dat ik je na afloop van de eerste sessie kan aangeven dat mijn aanpak voor jou niet de beste keuze is en dat we niet samen verder gaan. Je betalingsverplichting geldt dan alleen voor deze ene sessie.
Als je op een later tijdstip in een coaching- traject besluit te stoppen -om wat voor reden dan ook- krijg je geen restitutie van het deelname geld.

2. Al mijn producten en diensten betaal je vooraf of zoals van tevoren overeengekomen.
Daarmee geven we aan beide kanten onze volledige ‘commitment’ aan.
Als je nog niet betaald hebt als de bijeenkomst start, kan ik je de toegang weigeren.

3. Als je zonder berichtgeving meer dan 15 minuten te laat komt of helemaal niet komt, vervalt de sessie, maar wordt de sessie wel in rekening gebracht.
Ik reserveer tijd voor jou en verwacht ook dat je komt. Maar natuurlijk kan er altijd iets misgaan waardoor je onverhoopt later bent of toch niet kan komen, laat mij dat dan svp zo snel mogelijk weten via telefoonnummer: 06 445 88 046.

4. Bij individuele coaching-sessies kun je kosteloos afzeggen tot 2 werkdagen voor de afgesproken datum.
Je kunt dan een andere afspraak met mij inplannen. Als je binnen 2 werkdagen voor de afgesproken datum wilt afzeggen, wordt de sessie je in rekening gebracht. Bij eventuele overmacht door ziekte of iets dergelijks overleggen we.

5. Mocht ik zelf onverhoopt een afspraak moeten verzetten, laat ik je dit zo snel mogelijk weten.
We maken dan op de kortst mogelijke termijn een nieuwe afspraak.

6. Als we een coaching-traject afspreken dien je de sessies daarvan binnen 9 maanden na aanvang van het traject af te spreken.
Na 9 maanden vervalt je aanspraak op de sessies.  Uitzonderingen hierop zijn alleen in overleg mogelijk.

7. Als je je voor een workshop opgeeft, dan betekent dat dat ik verwacht dat je ook inderdaad meedoet.
Als je -om wat voor reden dan ook- niet kunt of wilt komen, krijg je je geld niet terug omdat ik jouw plaats niet aan iemand anders heb kunnen geven. Je kunt eventueel wel iemand anders in jouw plaats sturen.

8. De data van de groepsbijeenkomsten zoals workshops en groepstrainingen zijn vaste data.
Als je bij één van deze bijeenkomsten niet kunt komen, krijg je geen restitutie. In overleg bekijken we of en hoe je de gemiste sessie kunt inhalen.

9. De materialen (werkbladen, lesmateriaal, mp3, video’s) die ik voor en tijdens een traject, programma of workshop aan je geef, zijn bedoeld voor jou en jouw gebruik alleen.
Het is niet toegestaan om mijn materialen met anderen te delen of  voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten van deze materialen berusten bij mij, Jacqueline Hulleman. Wil je toch iets delen? Neem dan even contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.

10. Is iets niet naar je tevredenheid?
Ik en mijn team zullen er alles aan doen om je kwaliteit te bieden, maar als je toch een klacht hebt over onze diensten of werkwijze, laat dat binnen 5 werkdagen na afloop van een sessie of workshop aan me weten. Als je dat niet hebt gedaan, gaan we ervan uit dat je tevreden bent. 

 

Disclaimer

Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman biedt educatie, training, advies en coaching aan maar geen therapeutische behandelingen. Je bent en blijft dus verantwoordelijk voor je eigen psychische – en fysieke welbevinden. Alle adviezen en informatie worden uiteraard met de allerbeste intenties gegeven, maar garanderen geen enkel specifiek resultaat. 

Wijzigingen

Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds te downloaden op de website www.sprekenzonderstress.nl

Spreken zonder stress staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34324962. BTW nummer: NL090892239B01. Bankrekening: NL19 INGB 000 2043274 t.n.v van Spreken zonder stress Amsterdam.

Laatste wijziging januari 2020

Klik hier om naar onze PRIVACY-VERKLARING te gaan..

Scroll naar top