Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden, van toepassing op de diensten van Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman.

Hier zijn een paar dingen die je moet weten voordat we samen aan de slag gaan. Om misverstanden te voorkomen en een fijne samenwerking aan te gaan.

1a. We gaan alleen samen verder als we allebei denken dat we een goede match zijn.
Dat betekent dat jij, als cliënt, direct na afloop van de eerste sessie van een coaching-traject cursus of programma kunt aangeven niet verder met me te willen gaan. Je betaalt dan alleen de eerste sessie.

Als je op een later tijdstip in een coaching- traject, cursus of programma besluit te stoppen -om wat voor reden dan ook- krijg je geen restitutie van het deelname geld.

1b. Het betekent ook dat ik je ook na afloop van een eerste sessie kan aangeven dat mijn aanpak voor jou niet de beste keuze is en dat we niet samen verder gaan. Je betalingsverplichting geldt dan alleen voor deze ene sessie.

2. Al mijn producten en diensten betaal je vooraf of zoals van tevoren overeengekomen.
Daarmee geven we aan beide kanten onze volledige ‘commitment’ aan. Als je nog niet betaald hebt als een bijeenkomst start, kan ik je de toegang weigeren.

3. Als je zonder berichtgeving meer dan 15 minuten te laat komt of helemaal niet komt, vervalt de sessie, maar wordt de sessie wel in rekening gebracht.
Ik reserveer tijd voor jou en verwacht natuurlijk ook dat je komt. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan waardoor je onverhoopt later bent of toch niet kan komen, laat mij dat dan svp zo snel mogelijk weten via telefoonnummer: 06 445 88 046.

4. Bij individuele coaching-sessies kun je kosteloos afzeggen tot uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) voor de afgesproken datum. 
Je kunt dan een andere afspraak met mij inplannen.

Als je tussen de 48 en 24 uur van tevoren afzegt of het tijdstip van de afspraak wilt wijzigen, word je €55 annuleringskosten in rekening gebracht.

Als je korter dan 24 uur van te voren afzegt of het tijdstip wilt wijzigen, wordt de sessie je volledig in rekening gebracht.

Bij ernstige overmacht door een ongeluk of ziekte en dergelijke overleggen we hoe dit eventueel op een andere manier op te lossen. 

5a. Mocht ik zelf onverhoopt een afspraak moeten verzetten, laat ik je dit uiteraard zo snel mogelijk weten.
We maken dan op de kortst mogelijke termijn een nieuwe afspraak.

5b. Mocht ik door ziekte of andere calamiteiten van mijn kant niet binnen 3 maanden met je kunnen afspreken, dan krijg je het deelnamegeld voor de sessies die ik je niet heb kunnen geven, weer terug en verwijs ik je -indien mogelijk- door aan een collega.

6. Als we een coaching-traject zijn beginnen dien je de sessies daarvan binnen 9 maanden na aanvang van het traject te volgen of in ieder geval af te spreken.
Na 9 maanden vervalt je aanspraak op de sessies.  Uitzonderingen hierop zijn alleen in overleg mogelijk. Dit overleg dien je aan te vragen nog vóórdat deze 9 maanden zijn verstreken, niet daarna.

7. Als je je voor een workshop opgeeft, dan betekent dat dat ik erop reken dat je inderdaad ook echt meedoet met de workshop.
Mocht je toch niet mee kunnen doen, dan kun je kosteloos annuleren tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.  Als je later annuleert, wordt je deelnamegeld niet gerestitueerd omdat ik je plaats bij de workshop niet meer gemakkelijk kan invullen.   

8. De data van de groepsbijeenkomsten zoals workshops en groepstrainingen zijn vaste data en kunnen niet worden aangepast.
Bekijk dus goed van te voren of je wel of niet aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomsten. Als je bij één van de bijeenkomsten niet kunt komen, krijg je geen restitutie. In overleg bekijken we of en hoe je de gemiste sessie kunt inhalen.

9. De materialen (werkbladen, lesmateriaal, mp3, video’s) die ik voor en tijdens een coaching-traject, cursus, programma of workshop aan je geef, zijn bedoeld voor jouzelf en voor jouw gebruik alleen.
Het is niet toegestaan om mijn materialen met anderen te delen of  voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten van deze materialen berusten bij mij, Jacqueline Hulleman.

Wil je graag iets van deze materialen delen? Neem dan even contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.

10. Is er iets niet naar je tevredenheid?
Ik en mijn team zullen er uiteraard alles aan doen om je kwaliteit te bieden, maar als je toch een klacht hebt over onze diensten of werkwijze, laat dat zo snel mogelijk en in ieder geval  binnen 10 werkdagen na afloop van een sessie of workshop aan me weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Zijn die 10 dagen verstreken, dan gaan we ervan uit dat je tevreden bent. 

Disclaimer

Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman biedt educatie, training, advies en coaching aan maar geen therapeutische behandelingen. Je bent en blijft dus verantwoordelijk voor je eigen psychische – en fysieke welbevinden. Alle adviezen en informatie worden uiteraard met de allerbeste intenties gegeven, maar garanderen geen enkel specifiek resultaat. 

Wijzigingen

Spreken zonder stress met Jacqueline Hulleman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds te downloaden op de website www.sprekenzonderstress.nl

Spreken zonder stress staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34324962. BTW nummer: NL090892239B01. Bankrekening: NL19 INGB 000 2043274 t.n.v van Spreken zonder stress Amsterdam.

Laatste wijziging april 2023

Klik hier om naar onze PRIVACY-VERKLARING te gaan..

Scroll naar boven